Projekt Evropského sociálního fondu "Blíže k zelenému stromu"
  Registrace studenta   |   Registrace organizace   |   Pracovní nabídky   |   Kontaktní místa   |   Dokumenty ke stažení 


Projekt Evropského sociálního fondu "Blíže k zelenému stromu", který zajistí odborné praxe minimálně 1240 studentům vysokých škol, byl zahájen 1. prosince 2005. Realizátorem projektu je Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích. Podporuje jej šestnáct partnerů, z toho tři vysoké školy, dva krajské úřady, úřad práce, hospodářské komory a řada dalších významných podniků a institucí.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce prostřednictvím odborné praxe a posílením kontaktů s budoucími zaměstnavateli. Student tak získá představu a první pracovní zkušenosti vztahující se k jeho budoucí pracovní kariéře. Získané zkušenosti a zaměření praxe bude dokladovat důvěryhodný certifikát, který student obdrží po ukončení studia. Studenti mohou na praxi pracovat na řešení aktuálních problémů, praxe může být i součástí práce na bakalářské či diplomové práci.

Je zřízeno šest kontaktních míst - na vysokých školách (VŠERS, ČZU v Praze, VŠP Jihlava, ZČU v Plzni), Hospodářské komoře Plzeň a studentské organizaci AIESEC ČZU Praha, které poskytují informace, zajišťují propagaci projektu a jsou odpovědné za naplnění cílů projektu v dané oblasti. Přístup do informačního systému, který je významnou částí projektu, umožní vzájemnou komunikaci mezi studenty, zaměstnavateli a vysokými školami.

V rámci projektu budou také vyučovány nové předměty. "Kariérní poradenství" je zaměřeno na doplnění celého projektu po stránce odborné a praktického získávání zaměstnání. Životní prostředí a problematika postavení žen a mužů ve společnosti, jsou horizontálními tématy většiny projektů strukturálních fondů EU, proto budou zařazeny předměty "Institut rovnosti pohlaví na příkladu České republiky a vybraných zemí EU" a "Tvorba a ochrana životního prostředí". Výukové předměty " Modernizace veřejné správy" a "Marketing měst a obcí", obohatí studijní program VŠERS. Přednášky odborníků z praxe velkou měrou přispějí ke sblížení teoretických poznatků a odborné praxe.


Pracovní nabídky
Přihlásit se
Login:  
Heslo:
 
Zapoměli jste heslo?
Zapoměli jste přihlašovací jméno?
AIESEC Zapadoceska univerzita v Plzni Vysoká škola polytechnická Jihlava Česká zemědělská univerzita v Praze Vysoká škola evropských a regionálních studií , o.p.s